Sparta Amfi - Norges eldste ishall

Sparta Amfi er Norges eldste ishall, og ble åpnet i 1963.

Pionerene

28. oktober 1958 hadde IL Sparta et møte på Festiviteten i Sarpsborg. Dette møtet ble holdt for å overbevise folk om at det var mulig å starte et hockeylag i Sarpsborg. Møtet skulle noen år senere vise seg å bli starten for Norges første ishall: Sparta Amfi. Sarpsborg Idrettsråd ble forespurt av Sparta om det var mulig å få laget en ishockeybane i Torsbekkdalen, nedenfor Sarpsborg Stadion. Senere skulle det vise seg at kommunen ikke kunne gå med på å bygge noen bane i Torsbekkdalen. Grunnene som ble oppgitt for at det ikke kunne bygges, var tekniske og økonomiske.

Natur-is

Sparta ga ikke opp, og på klubbens årsmøte året etter, sent i november 1959, ble det gjort et vedtak om at ishockey skulle tas opp i lagets program. En komite bestående Arne W. Jansen (leder), Carsten S. Pettersen, Carsten Stensrud og Gunnar M. Hansen fikk fullmakt til å få planlagt, finansiert og reist en ishall. Samme år ble også den første banen bygget ved siden av fotballbanen til Sparta på Brevik. Sparta fikk 6000 kroner i støtte av STUI til dette prosjektet. Banen hadde ikke kunstis, men for pengene fikk dem på dugnad satt opp vant og lys. Det var ikke lett å drive en bane med kun naturis, men allerede den første sesongen ble en del kamper spilt på banen. Banen ble holdt ved like fram til sesongen 63/64, men lenge før det hadde selv de største entusiastene innsett at det ikke var mulig å drive hockey på naturis. Da startet planene for en kunstisbane.

Planer og modeller

Norges første kunstisflate var allerede på plass på Jordal i 1952, mens det i Sverige allerede var mange, mange kunstisflater. Planer og modeller for en kunstishall ble lagt fram på et utvidet styremøte i oktober 1960. På årsmøtet senere samme år ble planene presentert. Deretter fikk en komitè fullmakt til å fortsette arbeidet med å få planlagt, finansiert og reist en overbygget kunstisbane. Komitèen engasjerte en arkitekt og en sivilingeniør og la så fram en bygningsmessig og arkitektonisk utforming av ishallprosjektet. En 10 mål stor tomt ved siden av fotballbanen til Sparta sikret dem seg også.

Arbeidene starter

1. april 1961 ble innkomne anbud åpnet på Spartas klubbhus. Som hovedentreprenør ble Betong-Anlegg valgt. Anbudet lød på 2 millioner kroner. Da hallen stod ferdig lød hele prislappen på 2,6 millioner. Fra 1. april 1961 og fram til 13. juni 1962 ble det gjort flere vedtak i forskjellige instanser, og 13. juni 1962 ble forberedende arbeider satt i gang på tomten på Brevik. 18. oktober 1963 var Sparta Amfi klar til å åpnes.

Kongelig åpning

På åpningen var Hans Kongelige Høyhet kronprins Harald til stede og Norge hadde fått sin første innendørs ishall. Sparta Amfi har opp gjennom årene hatt en variabel tilskuerkapasitet. Det har vært over 6000 mennesker inne i Sparta Amfi, men det var på den tiden hvor det var kun to felt med sitteplasser. I dag er det fem felt med sitteplasser som gir plass til ca. 1600 tilskuere. Hallens tilskuerkapasitet er derfor redusert til 4000. Sparta Amfi benyttes flittig av mange gjennom hele den islagte sesongen. Isen er som regel på plass tidlig i august og ligger til et stykke ut i mars. Ved siden av IHK Sparta Sarpsborg, står også Borgen Ishockeyklubb, Varteig Ishockey Klubb og Kråkene IL oppført med Sparta Amfi som hjemmebane. Ved siden av dette benytter også bandyklubben i Sarpsborg Sparta Amfi før det kommer is på Sarpsborg Stadion og bedriftsidretten bruker Sparta Amfi til hockey-pockey. Ved siden av dette er Sparta Amfi også hyppig besøkt av skoler på dagtid. Det er ingen tvil om at Sparta Amfi har en viktig misjon her i byen.

Ungdomshallen

Allerede rundt 1990 begynte folk i Sparta-systemet å tenke på å utvide den opprinnelige arenaen med ytterligere èn isflate. Modellene og løsningene var mange og etter hvert landet man på et konsept hvor man valgte å bygge en ny hall inntil den gamle. I utgangspunktet skulle den nye hallen bygges på sydsiden av Sparta Amfi, men protester fra naboene førte til at den i stedet ble bygget på den østre kortsiden. Hallen stod ferdig i januar 2007.

Fasiliteter

I tillegg til den nyte isflaten har Hafslund Ungdomshall, som er det offisielle navnet på hallen, også gjort det mulig å bygge topp moderne VIP-losjer i hovedhallen.

Man har også funnet plass til en ny kafeteria, en treningssal for Sparta og Enger Fysioterapi / Institutt for manuellterapi.

I hovedhallen har den gamle vip-tribunen på baksiden av spillerboksene blitt oppgradert med nye stoler.

De siste årene har også garderobeanleggene fått en ansiktsløftning og A-lagsgarderoben fremstår topp moderne, med egen avdeling hvor spillerne treffer pressen etter kampene.

2012- Sparta Amfi i ny drakt

Foran sesongen 2012/2013 fremstår Sparta Amfi i ny drakt. I forbindelse med utskifting av det gamle kjøleanlegget fikk man Sarpsborg kommune med på et omfattende utbedringsarbeid som gir både spillere, publikum, presse og funksjonærer en helt annen opplevelse av å se hockey i landets eldste ishall.

Isflaten ble senket med 1 meter - noe som har gitt rom for flere sitteplasser på langsidene.
Apeberget fikk en helt ny tribune i den nordre enden av hallen. Denne ståtribunen har en kapasitet på 1000 tilskuere. Samtidig har det gamle Apeberget blitt sittetribune. Bortesupporterne har fått ny plassering - i sørenden av hallen.
Den totale publikumskapasiteten er på 3900 tilskuere.
Rullestolbrukere har fått bedre og flere plasser til rådighet.
Toalettene ble oppgradert og det ble også bygget en rekke nye toaletter rundt om i hallen.

Samlet sett har utbedringene som har blitt gjort til nå ført til at Sparta Amfi i dag klassifiseres som kategori A-hall. Dette innebærer blant annet at hallen automatisk er godkjent for NM-finaler.

Utbedringene som er gjort til nå representerer trinn 1 i moderniseringen av Sparta Amfi. Fase 1 har en kostnadsramme på 31 millioner kroner. Det foreligger konkrete planer for trinn 2, men dette forutsetter blant annet at Sarpsborg kommune bevilger penger til prosjektet.

Umbraco CMS fra MarkedsPartner