Velkommen til Sparta-Bloggen!

Vi åpner nå opp for at alle skal kunne få innblikk i hverdagen til Sparta, og få en enda større tilhørighet til klubben i vår egen Sparta-blogg.

Etter en sesong hvor vi har fokusert mye på å finne tilbake til klubbens identitet, både sportslig og administrativt, og sesongen vi utarbeidet uttrykket «En Av Oss», åpner vi nå opp for at alle skal kunne få innblikk i hverdagen til Sparta, og få en enda større tilhørighet til klubben.

Mennesker er den største og viktigste ressursen i en forening, og i et lag. Uten menneskers engasjement og innsats er ikke klubben mye verdt. I alle sammenhenger hvor mennesker skal samarbeide er det imidlertid utfordringer. Det gjelder i høyeste grad i eliteidrettslag, hvor det er et resultatbasert prestasjonsmiljø, og derfor kan være et dømmende miljø.

I Sparta skal vi respektere hverandre, og hverandres kunnskap, erfaring og arbeidsoppgaver. I vårt miljø skal vi snakke med hverandre og ikke om hverandre. Vi skal til en hver tid vite at klubben og laget er noe større enn både deg og meg.

Derfor åpner vi opp vår arbeidshverdag i Sparta her på Sparta-bloggen, både fra garderoben og på kontoret, så flere kan få bedre innblikk og kunnskap om hvordan vi jobber, hva vi jobber mot, og resultatene. Resultatene av vårt arbeid som kanskje ellers kan være usynlige i det store bildet må frem for allmenheten, så flere kan få forståelse og innblikk i hvordan klubben vi alle er så glad i drives. Vi ønsker å ha en god dialog, vise åpenhet og inkludere alle som har interesse for Sparta.

Klubbens identitet, tradisjon og fantastiske resultater, både på og utenfor isen er skapt gjennom hardt arbeid, positivitet, innsats og målbevissthet. Ishockey er lidelse, tårer, engasjement, håp, spenning, fantastiske øyeblikk – og fremfor alt GLEDE. Klubben, samarbeidspartnere og publikum skal være stolte av å være en del av Sparta. Disse verdiene er vår LIDENSKAP – og sånn har det alltid vært i Sparta. ENERGI – STOLTHET – GLEDE!
For å utvikle laget, og oppnå gode resultater er det avgjørende å ha gode forutsetninger og rammebetingelser. Ansvaret for dette ligger først og fremt hos styret, administrasjonen og støtteapparatet.

Det kreves gode treningsfasiliteter, kompetente trenere, et godt treningsmiljø, et godt støtteapparat og tilfredsstillende økonomi for å oppnå klubbens ambisiøse målsetninger.