Sparta betaler 15 ganger mer i arenaleie enn årets NM-vinner

I kjølvannet av SA sitt oppslag den 14. april har Sparta Media snakket med representanter fra begge styrene i Sparta om klubbens økonomiske posisjon.

Vi har tidligere fortalt om det tøffe økonomiske året Sparta har lagt bak seg i 2018 og hvilke årsaker som ligger bak.

Klubben legger ikke skjul på at 2018-regnskapet vil få juling som følge av de bakenforliggende årsakene og som ble beskrevet i artikkel på sparta.no den 17. april. Før dette kom det frem i Sarpsborg Arbeiderblad at Sparta hadde vært i kontakt med Sarpsborg kommune for en nedbetalingsavtale om skyldig arenaleie.
- Det stemmer at vi skylder kommunen totalt ca kr 1,2 mill, vi har ikke bedt om ettergivelse av gjeld men kun søkt om å få en nedbetalingsavtale for dette over 5 år for å ikke presse økonomien ytterligere, bekrefter styremedlem Lars Roll Erichsen.

Det betyr at det blir en politisk prosess og avgjørelse er ventet i formannskapet den 9. mai. 

Betaler mye mer enn andre klubber

Sparta betalte i 2018 Sarpsborg kommune kr 1,72 mill. i arenaleie, fordelt på Elite kr 1 110 000,- og barn/ungdom kr 609 000,-.
Samtidig har man gjort en undersøkelse blant sammenlignbare klubber i Get ligaen om hva de betaler i arenaleie til sine kommuner.

Spartas innspill til Sarpsborg Kommune

Sparta Amfi er landets første innendørs hockeyarena og ble bygd i 1963.

Lag: Sum pr. år Byggeår
Stjernen kr 412 450,- 1970
Lillehammer kr 299 000,- 1988
Frisk Asker kr 111 700,- 1973


Asker kommune bekrefter tallene som er innhentet og at årets NM-vinner har vesentlige bedre betingelser med kommunen.

- Vi er klar over Frisk Asker sine gode betingelser som en kommersiell aktør i Askerhallen men samtidig ønsker vi å fremme idrett og kultur i kommunen, sier Bjørn Erik Olsen i Natur og Idrett til sparta.no.

Det presiseres at Fredrikstad og Asker kommune stiller deres idrettshaller gratis til barn og ungdom.

I følge dokumentet som Sparta ved Lars Roll Erichsen har oversendt til Sarpsborg kommune står det følgende:
Man må jo stille spørsmål til styringsorganene i Sarpsborg kommune som legger så høye kostnader på idrettsklubber, som faktisk gjør en fantastisk god jobb forhold til barn og ungdom. Og i tillegg gir innbyggerne våre flotte idrettslige prestasjoner som vi er stolte av!


Til sammenligning med byens fotballag der hvor Sparta og Sarpsborg 08 er i to vidt forskjellige økonomiske markeder skriver Roll Erichsen videre:
Vi vil også bemerke at Sarpsborg 08 har en kampavgift pr. år som ikke er vesentlig høyere enn Sparta.
Men Sarpsborg 08 har en gjennomsnittlig omsetning på ca. 100 millioner kroner. Sparta har ca. 17 millioner kroner. Til orientering har ikke hockey inntekter fra spillersalg slik som fotballen har.

Sparta og Sarpsborg 08 er de to eneste idrettslagene som betaler kampavgift til Sarpsborg kommune siden de er ansett som kommersielle aktører.

Klubben betaler fastsatte leiepriser til trening, kampavgift for kamper i serie- og sluttspill samt leie av lokaler som klubben disponerer i hallen, totalt utgjør dette drøyt kr 1 110 000,- pr. år for Elitedelen.

- Vi har med glede registrert at politikerne i Sarpsborg kommune har nedregulert leieprisen vesentlig i kultursektoren, som man kunne se i oppslag i Sarpsborg Arbeiderblad vedrørende oppsetningen av "Jesus Christ Superstar" i Kulås Amfi Scene. Så det virker som om det er en politisk endring i forhold til synet på kostnadsnivået innen kultur og idrett, sier styremedlem Lars Roll Erichsen.


Sparta Amfi har høy leiepris sammenlignet med andre klubber

 

Artikkelen er skrevet av Ole Nylende & Heine Aarum og er en del av en artikkelserie.